Работете с нас

БНУ „Бачо Киро“, Алкоркон, Мадрид и БНУ „Елин Пелин“, Парла, Мадрид, търсят учители с висше образование по специалностите Предучилищна педагогика, Начална педагогика, Българска филология, География,  История.

Изисквания:

  1. Кандидатите да живеят на територията на град Мадрид.
  2. Опит по специалността.
  3. Отлично владеене на български език-писмено и говоримо.
  4. Желание и умения за работа с деца.
  5. Изпълнителност, съзнателност и отговорност към поставените задачи, свързани с пряката учебна и извънкласна дейност.
  6. Творчески ентусиазъм при реализиране на различните видове извънкласни и извънучилищни дейности.
  7. Много добри умения за работа с компютър.
  8. Умения за работа в екип.
  9. Кандидатите да бъдат на възраст не повече от 50г.

 

Ако имате желание да станете част от нашия екип, изпратете професионалната си биография и мотивационно писмо на адрес: asociacionslovo@gmail.com

 

 

Advertisements