БНУ „Бачо Киро“, Алкоркон

LOGO BACHO KIRO1

БНУ „Бачо Киро“, Алкоркон, Мадрид, Испания е създадено на 12.11.2011г.

от Асоциация „СЛОВО“ – асоциация на българските учители в Мадрид.

 

Училището е лицензирано от Министерството на образованието и науката на Република България. Удостоверенията, издавани от него са легитимни пред МОН и освобождават учениците от приравнителни изпити в България.

ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019г. БЪЛГАРСКО НЕДЕЛНО УЧИЛИЩЕ „БАЧО КИРО“, АЛКОРКОН, МАДРИД Е ВПИСАНО ПОД № 67 В „СПИСЪК НА БЪЛГАРСКИТЕ НЕДЕЛНИ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА“, УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД 09-469/22.03.2018 г. НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ЗАПИСВАНЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019г. СТАВА НА МЯСТО В УЧИЛИЩЕТО, 

СЛЕД ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ

За информация: Тел.: 0034/ 63 81 72 543, E-mail: asociacionslovo@gmail.com

 

УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА-

 • УДОБНА И ПРОСТОРНА МАТЕРИАЛНА БАЗА, СНАБДЕНА С ВСИЧКО НЕОБХОДИМО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НОРМАЛЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС
 • ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ, МОТИВИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО СЪОТВЕТНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ
 • РАЗНООБРАЗНИ ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ, СЪОБРАЗЕНИ С ЖЕЛАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА УЧИЛИЩЕТО
 • ОБШИРНА И БЕЗОПАСНА ЗОНА ЗА СПОРТ И ОТДИХ ПО ВРЕМЕ НА МЕЖДУЧАСИЯТА
 • ДВУСМЕННО ОБУЧЕНИЕ, В УДОБНО ЗА УЧЕНИЦИТЕ ВРЕМЕ
 • УЧИЛИЩНА БИБЛИОТЕКА С ДЕТСКИ ОТДЕЛ, ОТДЕЛ ЗА ВЪЗРАСТНИ И МЕТОДИЧЕСКА ЛИТЕРАТУРА.
 • БЕЗПЛАТНИ УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА
 • ДЕТСКА ГРАДИНА ЗА ДЕЦА 4-5г. /ЗАНЯТИЯТА СЕ ПРОВЕЖДАТ В СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНО ПОМЕЩЕНИЕ, СЪОБРАЗЕНО С ВЪЗРАСТТА И ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ДЕЦАТА/
 • ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ЗА ДЕЦА ОТ 5 ДО 7 ГОДИНИ
 • ОБУЧЕНИЕ ПО АДАПТИРАНИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ НА МОН ЗА БЪЛГАРСКИТЕ НЕДЕЛНИ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА ЗА УЧЕНИЦИ ОТ I ДО XII КЛАС /БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ/.
 • УЧИЛИЩЕТО НЕ ПРЕДЛАГА ПЪЛНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ. ПОСЕЩЕНИЕТО МУ НЕ ОТМЕНЯ ПОСЕЩЕНИЕ НА ИСПАНСКО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ. С УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА ЗАВЪРШЕНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЛ, ИЦ И ГИ ЗА СЪОТВЕТНИЯ  КЛАС ОТ БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ И СВИДЕТЕЛСТВОТО ОТ ИСПАНСКОТО УЧИЛИЩЕ, ПРИ ЕВЕНТУАЛНО ЗАВРЪЩАНЕ В БЪЛГАРИЯ, ДЕЦАТА МОГАТ ДА ПРОДЪЛЖАТ ОБРАЗОВАНИЕТО СИ, БЕЗ ДА ДЪРЖАТ ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ ПО БЕЛ, ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ.
 • ОБЩОУЧИЛИЩНИ ЧЕСТВАНИЯ, ТЪРЖЕСТВА И ИНИЦИАТИВИ, СЪВМЕСТНО С РОДИТЕЛИТЕ.

 Адрес: Calle de la Olímpica Conchita Puig, 2, Alcorcón, Madrid

Tel.: 63 81 72 543

E-mail: asociacionslovo@gmail.com

Отворено всяка учебна събота от 10.00ч.

https://www.facebook.com/profesores.bulgaros

https://www.youtube.com/channel/UCERrAXZ2Z6o51lsJBLayvRA

Advertisements