БНУ „Елин Пелин“, Парла

LOGO ELIN PELIN

БНУ „Елин Пелин“, Парла, Мадрид, Испания е създадено на 7.10.2012г.

към Асоциация „СЛОВО“ – асоциация на българските учители в Мадрид.

От 2014г. към училището функционира и филиал в Ривас Васиамадрид.

 

Училището е лицензирано от Министерството на образованието и науката на Република България. Удостоверенията, издавани от него са легитимни пред МОН и освобождават учениците от приравнителни изпити в България.

ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019г. БЪЛГАРСКО НЕДЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ЕЛИН ПЕЛИН“, ПАРЛА, МАДРИД Е ВПИСАНО ПОД № 98 В „СПИСЪК НА БЪЛГАРСКИТЕ НЕДЕЛНИ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА“, УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД 09-469/22.03.2018г. НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 ЗАПИСВАНЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019г. СТАВА НА МЯСТО В УЧИЛИЩЕТО, 

СЛЕД ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ

За информация: Тел.: 0034/ 63 81 72 543, E-mail: asociacionslovo@gmail.com

УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА-

  • ПОДХОДЯЩА МАТЕРИАЛНА БАЗА, СНАБДЕНА С ВСИЧКО НЕОБХОДИМО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НОРМАЛЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС
  • ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ, МОТИВИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО СЪОТВЕТНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ
  •  ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ, СЪОБРАЗЕНИ С ЖЕЛАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА УЧИЛИЩЕТО
  • МОБИЛНА УЧИЛИЩНА БИБЛИОТЕКА С ДЕТСКИ ОТДЕЛ, ОТДЕЛ ЗА ВЪЗРАСТНИ И МЕТОДИЧЕСКА ЛИТЕРАТУРА
  • БЕЗПЛАТНИ УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА
  • ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ЗА ДЕЦА ОТ 5 ДО 7 ГОДИНИ
  • ОБУЧЕНИЕ ПО АДАПТИРАНИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ НА МОН ЗА БЪЛГАРСКИТЕ НЕДЕЛНИ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА ЗА УЧЕНИЦИ ОТ I ДО XII КЛАС. /БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА-I-XII кл., ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ, ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА/
  • УЧИЛИЩЕТО НЕ ПРЕДЛАГА ПЪЛНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ. ПОСЕЩЕНИЕТО МУ НЕ ОТМЕНЯ ПОСЕЩЕНИЕ НА ИСПАНСКО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ. С УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА ЗАВЪРШЕНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЛ, ИЦ И ГИ ЗА СЪОТВЕТНИЯ  КЛАС ОТ БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ И СВИДЕТЕЛСТВОТО ОТ ИСПАНСКОТО УЧИЛИЩЕ, ПРИ ЕВЕНТУАЛНО ЗАВРЪЩАНЕ В БЪЛГАРИЯ, ДЕЦАТА МОГАТ ДА ПРОДЪЛЖАТ ОБРАЗОВАНИЕТО СИ, БЕЗ ДА ДЪРЖАТ ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ ПО БЕЛ, ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ.
  • ОБЩОУЧИЛИЩНИ ЧЕСТВАНИЯ, ТЪРЖЕСТВА И ИНИЦИАТИВИ, СЪВМЕСТНО С РОДИТЕЛИТЕ.

През учебната 2018-2019г. учебните занятия ще се провеждат на адрес:

Адрес: C/ San Antón, 46,  Parla, Madrid,

Tel.: 63 81 72 543, E-mail: asociacionslovo@gmail.com

Отворено всяка учебна неделя от 10.00ч.

http://

https://www.facebook.com/profesores.bulgaros

https://www.youtube.com/channel/UCERrAXZ2Z6o51lsJBLayvRA

Advertisements