За нас

уч.„Ти, българино, не се мами, знай своя род и език…“

Българско неделно училище „Бачо Киро“, Алкоркон, Мадрид и Българско неделно училище „Елин Пелин“, Парла, Мадрид са създадени и се развиват под ръководството на Асоциация „Слово“-асоциация на българските учители в Мадрид. Тя е организация с нестопанска цел, създадена през 2011 г., чиито цели и задачи са свързани със създаването, поддържането и развитието на българските училища в Алкоркон и Парла, Мадрид, както и с реализиране на културно-образователни дейности, насочени към съхраняването на българския език и популяризирането на българската култура, традиции, празници и обичаи.

Българските училища не предлагат пълно общообразователно обучение. Изучава се български език и литература, история и география на България. Посещението им не отменя задължителното посещение на испанското общообразователно училище.

БНУ „Бачо Киро“, Алкоркон, Мадрид и БНУ“Елин Пелин“, Парла, Мадрид са вписани в Списъка на българските неделни училища в чужбина , съгласно Постановление № 334 на МС от 8.12.2011г. и Постановление № 90 от 29.05.2018г. С удостоверението от Българското училище за посещавани занятия по български език и литература, история и география на България и свидетелството от испанското училище, при евентуално завръщане в България, децата могат да продължат образованието си, без да държат приравнителни изпити по БЕЛ, история и география на България.

Преподавателският екип се състои от мотивирани висококвалифицирани специалисти по съответните предмети.

 Стратегията за развитието на Българско училище „Бачо Киро“, Алкоркон, Мадрид и Българско училище „Елин Пелин“, Парла, Мадрид е насочена към:

– непрекъснато повишаване качеството на учебната работа, свързана с обучението по български език, история и география на България;

– развиване на творческите заложби у децата;

– стремеж за създаване на общност, в която в дух на доверие и с общи усилия, учители и родители предават на своте деца традициите, обичаите, бита, изкуството и културата на България;

IMG_124843800159536

Посетете нашия канал в You Tube на следния адрес https://www.youtube.com/channel/UCERrAXZ2Z6o51lsJBLayvRA